Tuyển dụng

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự như sau:1. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING (1 người) Chức năng, nhiệm vụ:  Phụ trách quản lý phòng …

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển dụng nhiều …