2.000 trẻ bị hội chứng Down ra đời

Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ bị hội chứng down ra đời

Mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ bị hội chứng down ra đời

Theo VTV.vn - Tại Việt Nam, dù đã được tầm soát trước khi sinh, mỗi năm vẫn có gần 2.000 trẻ bị hội chứng Down ra đời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị hội chứng down. Đối với những trẻ em không may mắc hội chứng down thường bị định kiến không làm được gì, là …

Theo VTV.vn - Tại Việt Nam, dù đã được tầm soát trước khi sinh, mỗi năm vẫn có gần 2.000 trẻ bị hội chứng Down ra đời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới …