genplus tuyển dụng tháng 3

Genplus Tuyển Dụng – Tuyển Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Đi Làm Ngay

Genplus Tuyển Dụng – Tuyển Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Đi Làm Ngay

GENPLUS TUYỂN DỤNG QUÝ 2 - NHÂN SỰ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆMNhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS tuyển KTV xét nghiệm nhiều vị trí nhân sự như sau:1. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM (Khu Vực Hà Nội) - Genplus Tuyển Dụng Qúy …

GENPLUS TUYỂN DỤNG QUÝ 2 - NHÂN SỰ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆMNhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS tuyển KTV xét …

Genplus Tuyển Dụng Tháng 5 – Nhân Viên Thu Mẫu

Genplus Tuyển Dụng Tháng 5 – Nhân Viên Thu Mẫu

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 5.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự như sau:1. NHÂN VIÊN THU MẪU XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ (Khu Vực Hà Nội) - Genplus Tuyển Dụng Tháng 5 Ưu tiên …

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 5.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển dụng nhiều …

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3.2021

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MARKETTING THÁNG 3.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự như sau:1. TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING (1 người) Chức năng, nhiệm vụ:  Phụ trách quản lý …

GENPLUS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ MARKETTING THÁNG 3.2021Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, GENPLUS có nhu cầu tuyển …