genplus ứng phó tình hình dịch bệnh COVID 19

Genplus thông báo và Cập nhật tình hình COVID 19 ngày 26/6/2021

Genplus thông báo và Cập nhật tình hình COVID 19 ngày 26/6/2021

# COVID 19 26/6/2021 Genplus thông báo ứng phó tình hình COVID 19 Kính gửi toàn thể quý khách hàng và các đối tác, cộng tác viên, nhân viên Genplus trên Toàn Quốc. Do tính chất biến động của tình hình dịch bệnh COVID 19. Genplus cập nhật tình hình hoạt động các VP Genplus trên Toàn Quốc như …

# COVID 19 26/6/2021 Genplus thông báo ứng phó tình hình COVID 19 Kính gửi toàn thể quý khách hàng và các đối tác, cộng tác viên, nhân viên Genplus …

Genplus thông báo và Cập nhật tình hình COVID 19 ngày 06/5/2021

Genplus thông báo và Cập nhật tình hình COVID 19 ngày 06/5/2021

# COVID 19 06/5/2021 Genplus thông báo ứng phó tình hình COVID 19 Kính gửi toàn thể quý khách hàng và các đối tác, cộng tác viên, nhân viên Genplus trên Toàn Quốc. Do tính chất biến động của tình hình dịch bệnh COVID 19. Genplus yêu cầu 1. Ưu tiên khách hàng các tỉnh liên hệ tư vấn 0899 65 9999 …

# COVID 19 06/5/2021 Genplus thông báo ứng phó tình hình COVID 19 Kính gửi toàn thể quý khách hàng và các đối tác, cộng tác viên, nhân viên Genplus …