gia đình sống thọ nhất

Gặp gia đình sống thọ nhất thế giới

Gặp gia đình sống thọ nhất thế giới

Gia đình sống thọ nhất thế giới này thật hạnh phúc khi mọi người vẫn luôn sống khỏe mạnh. Cụ Consolata Melis đã qua đời năm 2015 thọ 108 tuổi. Điều khác biệt là cụ Consolata đã tròn 107 tuổi vào năm 2014 và gia đình cụ nhiều năm liền được đưa tên vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness vì có số anh chị …

Gia đình sống thọ nhất thế giới này thật hạnh phúc khi mọi người vẫn luôn sống khỏe mạnh. Cụ Consolata Melis đã qua đời năm 2015 thọ 108 tuổi. Điều …