hội chứng jacobs

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI CHỨNG JACOBS XYY

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI CHỨNG JACOBS XYY

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI CHỨNG JACOBS XYYCác bạn có biết, một số chứng bệnh trong thai kỳ nếu không được phát hiện sớm, sẽ gây hậu quả về sau, trong đó có hội chứng Jacobs XYY. Nếu như hội chứng 3X được gọi là hội chứng siêu nữ, thì hội chứng Jacobs được gọi là hội chứng siêu nam. Cả 2 hội …

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI CHỨNG JACOBS XYYCác bạn có biết, một số chứng bệnh trong thai kỳ nếu không được phát hiện sớm, sẽ gây hậu quả về sau, …