hội chứng patau trisomy 13

TÌM HIỂU VỀ HỘI CHỨNG PATAU TRISOMY 13

TÌM HIỂU VỀ HỘI CHỨNG PATAU TRISOMY 13

                      TÌM HIỂU VỀ HỘI CHỨNG PATAU - TRISOMY 13Hội chứng Patau là một trong ba hội chứng di truyền thường gặp ở trẻ. Cũng như hội chứng Down, Edwards, hội chứng Patau ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Các bà mẹ đang mang thai băn khoăn rất …

                      TÌM HIỂU VỀ HỘI CHỨNG PATAU - TRISOMY 13Hội chứng Patau là một trong ba hội chứng di truyền thường gặp ở trẻ. Cũng như hội …