hội chứng Prader Willi syndrome

Hội Chứng Prader Willi Những Điều Cần Biết

Hội Chứng Prader Willi Những Điều Cần Biết

HỘI CHỨNG PRADER WILLI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾTHội chứng Prader Willi hay còn gọi là hội chứng háu ăn. Nó là một hội chứng xảy ra do rối loạn di truyền và có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Mọi người rất ít khi biết về hội chứng này và không mấy chú tâm đến độ nguy hiểm của nó mang lại. Vì …

HỘI CHỨNG PRADER WILLI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾTHội chứng Prader Willi hay còn gọi là hội chứng háu ăn. Nó là một hội chứng xảy ra do rối loạn di …