Phụ nữ cần lưu ý

Cứ có kinh nguyệt cơ thể lại xuất hiện 3 “điểm lạ” này, coi chừng là dấu hiệu hiệu vô sinh hoặc tử cung đã nhiễm bệnh

Cứ có kinh nguyệt cơ thể lại xuất hiện 3 “điểm lạ” này, coi chừng là dấu hiệu hiệu vô sinh hoặc tử cung đã nhiễm bệnh

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường của phụ nữ là 24-35 ngày. Kinh nguyệt bình thường tức là ra máu kinh xuất hiện trong khoảng 3-7 ngày, lượng máu kinh từ 20-60 ml mỗi lần. Theo tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc (People's Daily), kinh nguyệt không chỉ là dấu hiệu cho thấy cơ thể con gái bước đến tuổi dậy …

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường của phụ nữ là 24-35 ngày. Kinh nguyệt bình thường tức là ra máu kinh xuất hiện trong khoảng 3-7 ngày, lượng máu kinh từ …