tác giả bào thai

Review “Hướng dương ngược nắng” tập 35: Vỹ hỏi Châu về “tác giả” bào thai

Review “Hướng dương ngược nắng” tập 35: Vỹ hỏi Châu về “tác giả” bào thai

"Hướng dương ngược nắng" tập 35: Vỹ hỏi Châu về "tác giả" bào thai Minh cho Kiên biết kết quả ADN, tài liệu mật của tập đoàn bị rò rỉ, Vỹ hỏi Châu về cái thai... là những diễn biến hấp dẫn trong tập 35 phim "Hướng dương ngược …

"Hướng dương ngược nắng" tập 35: Vỹ hỏi Châu về "tác giả" bào thai Minh cho Kiên biết kết quả ADN, tài liệu mật của tập đoàn bị rò rỉ, Vỹ hỏi Châu về …