XÉT NGHIỆM FISH

TÌM HIỂU XÉT NGHIỆM BOBS VÀ XÉT NGHIỆM FISH CHO THAI NHI

TÌM HIỂU XÉT NGHIỆM BOBS VÀ XÉT NGHIỆM FISH CHO THAI NHI

Xét nghiệm BoBs và xét nghiệm Fish là hai trong những xét nghiệm chẩn đoán trước sinh. Chúng sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử cho kết quả nhanh, chính xác.Dị tật bẩm sinh (DTBS) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chết chu sinh. Nó còn gây ra nhiều gánh nặng cho gia đình cũng như xã …

Xét nghiệm BoBs và xét nghiệm Fish là hai trong những xét nghiệm chẩn đoán trước sinh. Chúng sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử cho kết quả nhanh, …