xxy

Hội Chứng Klinefelter XXY Và Những Điều Cần Biết

Hội Chứng Klinefelter XXY Và Những Điều Cần Biết

        HỘI CHỨNG KLINEFELTER XXY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾTHội chứng Klinefelter ( 47, XXY) là một ví dụ lâm sàng về bệnh do tổn thương nhiễm sắc thể giới tính. Hội chứng này lần đầu tiên được miêu tả lâm sàng bởi bác sĩ Harry Klinefelter này vào năm 1942, chỉ có nam giới mắc phải hội chứng này. Do …

        HỘI CHỨNG KLINEFELTER XXY VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾTHội chứng Klinefelter ( 47, XXY) là một ví dụ lâm sàng về bệnh do tổn thương nhiễm sắc thể …