Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân. Khi sử dụng các trang web và ứng dụng thuộc sở hữu của Trung tâm xét nghiệm ADN GENPLUS bao gồm các trang web và ứng dụng tại genplus.vn và các miền phụ của chúng, và bao gồm cả việc mua và / hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, bạn được coi là đã đọc và đồng ý đối với chính sách bảo mật sau:

Thuật ngữ

Các thuật ngữ sau áp dụng cho Chính sách Bảo mật này, các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được tìm thấy trên Trang Điều khoản và Điều kiện, và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận giữa chúng tôi:

“Khách hàng”, “Người dùng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Công ty. Trong trường hợp người truy cập trang web này làm như vậy thay mặt cho một tổ chức như doanh nghiệp, thành phố, công ty hoặc nhóm khác, thì “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến cả cá nhân bạn cũng như tổ chức bạn. đang đại diện. Hơn nữa, bằng cách đại diện cho một tổ chức trên trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có quyền ký kết các thỏa thuận thay mặt cho tổ chức đó. “Công ty”, “Của chúng tôi”, “Bản thân”, “Chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Trung tâm xét nghiệm ADN GENPLUS. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi khi số nhiều, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi khi số ít. “Dịch vụ” và “Sản phẩm” đề cập đến bất kỳ thứ gì mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng hoặc tiêu thụ, bao gồm các dịch vụ có thể được đăng ký trực tuyến nhưng có thể được truy cập, ít nhất là một phần, ngoại tuyến. “Trang web” và “Trang web” đề cập đến nội dung, phần mềm, ứng dụng và dịch vụ được truy cập trên hoặc thông qua miền của chúng tôi, genplus.vn, bao gồm bất kỳ miền phụ nào.

Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau nếu không được định nghĩa riêng biệt và do đó được coi là giống nhau.

Chúng tôi là ai?

Trung tâm xét nghiệm ADN GENPLUS cung cấp một trang web và nền tảng cho phép các doanh nghiệp và cá nhân đặt hàng và nhận các dịch vụ liên quan đến sàng lọc, xét nghiệm ADN, gen di truyền, xét nghiệm trước sinh và một số xét nghiệm y khoa khác. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân về bạn. “Thông tin Cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập có thể xác định một cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, v.v.

Chúng tôi thu thập được thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, gọi đến văn phòng của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng phần mềm của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngoại tuyến, trả lời một cuộc khảo sát, điền vào biểu mẫu và trong một số những cách khác. Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin khác cần thiết để lên lịch cho bạn và / hoặc cung cấp cho bạn (các) dịch vụ mà bạn yêu cầu. Nếu bạn đăng ký một dịch vụ và sau đó tận dụng dịch vụ đó ngoại tuyến, thông tin cá nhân bổ sung có thể được thu thập tại thời điểm đó. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của chúng tôi ẩn danh.

Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Các nhân viên được ủy quyền trong công ty và các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: phòng thí nghiệm, cán bộ đánh giá y tế, kỹ thuật viên xét nghiệm ma túy, nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba, kỹ thuật viên hơi thở, trang web thu thập DNA, v.v., sẽ có quyền truy cập thông tin được thu thập từ khách hàng. Chúng tôi thường xuyên xem xét hệ thống và dữ liệu của mình để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.

Bảo mật

Chúng tôi coi thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng là bí mật và do đó, chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, các bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, có thể thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn từ bạn hoặc chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác.

Thông tin không nhận dạng cá nhân của khách truy cập có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác. Ngoài ra, khách hàng có quyền yêu cầu bản sao hồ sơ của chính họ, mà chúng tôi sẽ cung cấp trong một khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi yêu cầu bằng chứng nhận dạng, chẳng hạn như bằng lái xe hợp lệ, trước khi phát hành một số hồ sơ nhất định. Khách hàng được yêu cầu giữ lại bản sao của bất kỳ tài liệu nào đã phát hành liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ và công bố thông tin

Một phần quan trọng của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là kết nối các bên khác nhau và cho phép họ nhận các dịch vụ và chia sẻ báo cáo chứa thông tin nhận dạng cá nhân – chẳng hạn như kết quả xét nghiệm pháp lý, kiểm tra lý lịch hoặc dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp.

Hỗ trợ trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc lựa chọn phương thức thuận tiện cho bạn
Chat zalo Zalo Chat Chat Messenger Messenger Email Gửi Email